ZO Jednoty dôchodcov v Beckove

Predsedníčka: Ing. Mária Mináriková
Čestná predsdníčka: Margita Bubeníková
Členovia výboru: V. Beňová, V. Bučková, A. Juríková, M. Vlnová; A. Šrámka;
Pokladníčka: Helena Filáčková

Rok vzniku: 11.1.1999
Počet členov: v r. 1999 - cca 60; v r.2011 - 130
Zakladatelia:
predseda: Margita Bubeníková (do r. 2010)

podpredseda: Ľudmila Ondrejovičová
pokladník: Eva Pavlíková

Kontakt: ZO JDS Beckov, Ing. M. Mináriková, 916 38 Beckov č. 11; tel. 032 7777 273


Podujatia v roku 2011
 
Stretnutie s členmi ZO JDS Hôrka n.V.  Beckov, Tehelňa 16.6.2011-15.30h
 dscf7612.jpg dscf7615.jpg dscf7610.jpg
Strážnice 25.5.2011
dscf7378.jpg dscf7416.jpg dscf7363.jpg
Prehliadka skanzenu Plavba po Baťovom kanáli Hostia z Klubu dôchodcov v Kálnici

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM