OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB SLOVAN BECKOV

2017

Prezident OŠK: David Kačerek, kontakt: david.kacerek@centrum.sk  0907 747 403

 

pozri: https://www.facebook.com/OSKSlovanBeckov/

výsledky: http://osk-slovan-beckov.futbalnet.sk/tim/26509

https://mytrencin.sme.sk/c/20674029/posledne-omsenie-zdolalo-lidra-juliny-zabezpecil-prvu-vyhru-luky.html

osk_slovan_beckov_1.jpg
osk_slovan_beckov_3.jpg
osk_slovan_beckov_2.jpg

 

Vznik - 26. februára 2010
OŠK

 Výročná členská schôdza TJ Slovan Beckov sa uskutočnila 26.2.2010 v klube pri parku a zúčastnilo sa na nej 41 členov. Jej výbor pripravil všetky potrebné a požadované informácie, s ktorými bolo potrebné oboznámiť členskú základňu. Na členskej schôdzi bola prednesená správa o činnosti TJ Slovan Beckov za uplynulé obdobie. V rámci nakladania s finančnými prostriedkami bola podaná rozsiahla informácia - Správa o hospodárskej činnosti TJ Slovan Beckov. K uvedenej správe bolo podané stanovisko revíznej komisie. Členská schôdza schválila založenie (premenovanie) TJ Slovan Beckov na Obecný športový klub Slovan BeckovOŠK a prejednala a schválila návrh Stanov OŠK Slovan Beckov. Taktiež schválila výšku členského príspevku. Vo voľbách zvolila 9-členný výbor, 3-člennú revíznu komisiu a prezidenta OŠK. Pre rok 2010 prejednala a schválila rozpočet a plán činnosti. V rámci schválenej zmeny uložila výboru zrealizovať všetky právne kroky. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že činnosť, ktorú spoločne vyvíjame, je potrebné podporovať a robiť všetko pre jej rozvoj aj napriek nie ľahkej ekonomickej situácii (in: Na slovíčko, pán starosta – rozhovor v BN č. 1/2010). Karol Pavlovič, starosta a prezident OŠK


kopie_-_033.jpg

 

 

 


Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM