OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB SLOVAN BECKOV
Vznik - 26. februára 2010
OŠK

 Karol Pavlovič, starosta: Výročná členská schôdza TJ Slovan Beckov sa uskutočnila 26.2.2010 v klube pri parku a zúčastnilo sa na nej 41 členov. Jej výbor pripravil všetky potrebné a požadované informácie, s ktorými bolo potrebné oboznámiť členskú základňu. Na členskej schôdzi bola prednesená správa o činnosti TJ Slovan Beckov za uplynulé obdobie. V rámci nakladania s finančnými prostriedkami bola podaná rozsiahla informácia - Správa o hospodárskej činnosti TJ Slovan Beckov. K uvedenej správe bolo podané stanovisko revíznej komisie. Členská schôdza schválila založenie (premenovanie) TJ Slovan Beckov na Obecný športový klub Slovan BeckovOŠK a prejednala a schválila návrh Stanov OŠK Slovan Beckov. Taktiež schválila výšku členského príspevku. Vo voľbách zvolila 9-členný výbor, 3-člennú revíznu komisiu a prezidenta OŠK. Pre rok 2010 prejednala a schválila rozpočet a plán činnosti. V rámci schválenej zmeny uložila výboru zrealizovať všetky právne kroky. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že činnosť, ktorú spoločne vyvíjame, je potrebné podporovať a robiť všetko pre jej rozvoj aj napriek nie ľahkej ekonomickej situácii (in: Na slovíčko, pán starosta – rozhovor v BN č. 1/2010).

Viac informácií tu.

kopie_-_033.jpg

OBECNÝ ŠPORTOVÝ KLUB

 POZVÁNKA

 pre chlapcov a dievčatá do 13 rokov

Dovoľujeme si pozvať všetky deti, ktoré majú záujem prísť medzi nás a venovať sa futbalu, nech zavítajú v stredu alebo v piatok o 17.30 na futbalové ihrisko v Beckove, kde prebiehajú tréningy.
Veľmi radi privítame každého chlapca a dievča do 13 rokov.
Tešíme sa na Vás !

Tréneri Peter Hazda a Roman Pastorek

 

 


Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM