01.04.2016  OZ uz.č. 146/2016 schválilo 11.3.2016 nový sadzobník služieb

11.03.2016 Pozvánka na zasadnutie OZ v KpP o 17,30 hod

26.05.2016 Návrh VZN č. 2/2016 o odpadoch

06.02.2016 Pozvánka na fašiangový turnaj

25.02.2016   Ponuka na prenájom

26.1.2016 Prerušenie distribúcie elektriny (Podlipie) 26.1.2016 a 28.1.2016

18.01.2016 Voľby hlavného kontrolóra obce  - prihláška do 26.02.2016

15.01.2016 Obecné zastupiteľstvo sa bude konať  klube pri parku o 18. hodine

15.01.2016 Obec získala NFP na modernizáciu verejného osvetlenia
05.01.2016

Angličtina pre mierne pokročilých

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM