18.01.2016 Voľby hlavného kontrolóra obce  - prihláška do 26.02.2016

15.01.2016 Obecné zastupiteľstvo sa bude konať  klube pri parku o 18. hodine

15.01.2016 Obec získala NFP na modernizáciu verejného osvetlenia
05.01.2016

Angličtina pre mierne pokročilých

16.12.2015 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 (2017, 2018) - zverejnenie

23.12.2015 Obecný úrad bude v stredu zatvorený - poplatky môžete uhradiť 28.-29.12.2015

26.12.2015  Vianočný koncert Beckovského speváckeho zboru bude o 14. hod v ev. kostole

18.11.2015 Informácie pre voličov - voľby do NR SR sa konajú 5.3.2016

16.12.2015 VZN č. 2/2015 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov - zverejnenie

16.12.2015 VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci - zverejnenie

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM