23.03.2016 Pozvánka na mimoriadne OZ v KpP o 18.hod

24.03.2016  Oznámenie - výrub dreviny

18.03.2016 Oznámenie o výrube drevín

08.03.2016  Oznámenie - výrub dreviny

07.03.2016 Výsledky volieb do NR SR z 5.3.2016 v Beckove - zápisnica

01.05.2016  Turistický výlet na Skalice - o 14. hod v klube pri parku

01.03.2016  Kolaudačné konanie - ukončenie stavby Farma Beckov OcÚ Beckov o 9. hod

18.04.2016 Verejná vyhláška - Zelená Voda ÚPN-Z

04.05.2016 Oznámenie rozhodnutia - SD Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN OB sa nebude posudzovať

08.04.2016  Pietny akt kladenia venca k oslobodeniu obce

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM