28.04.2017  Obec pozýva na Stavanie mája na Stiborovo námestie o 18.H - fotky

28.04.2017  Vyšli BN č. 2_2017 - obyvatelia s trvalým pobytom v obci ich dostanú zdarma.

25.04.2017  Prerušenie distribúcie elektriny od 8,00 do 12,00 hod.

05.04.2017  Oznam občanovm - možnosť priviezť na prevádzku odpadové drevo

05.04.2017 Pozvánka na pietny akt kladenia venca

31.03.2017  Pozvánka na zasadnutie OZ v KpP o 17,30 hod

30.03.2017   Výročná schôdza ZO JDS v Beckove - fotky

25.03.2017  Pozývame na prednášku o triedení odpadu a kompostovaní do KpP o 17.H

19.03.2017  Obec Beckov pozýva na celonárodné oslavy 200. výročia narodenia J.M. Hurbana

15.03.2017  Plánované prerušenie distribúcie el. energie 1 - 2 - 3 - 4

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM