28.06.2017   Kalendár vývozu KO 1.7.2017 - 31.12.2017

23.06.2017  Pozvánka na zasadnutie OZ do KpP o 17,30 h

16.06.2017  Návrh VZN Obce Beckov o držaní psov 

03.06.2017  Pozývame na Deň detí - na futbalové ihrisko 

19.05.2017  Prerušenie dodávky elektriny od 8,30 do 10,30 - miesta bez elektriny 

19.05.2017  Pozvánka na zasadnutie OZ v KpP o 17,30 H

14.05.2017 Deň matiek v KD o 14,30 hod - pozvánka 

11.05.2017  Prerušenie dodávky elektrickej energie v obci

 


28.04.2017  Obec pozýva na Stavanie mája na Stiborovo námestie o 18.H - fotky

28.04.2017  Vyšli BN č. 2_2017 - obyvatelia s trvalým pobytom v obci ich dostanú zdarma.

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM