16.12.2015 Rozpočet Obce Beckov na rok 2016 (2017, 2018) - zverejnenie

23.12.2015 Obecný úrad bude v stredu zatvorený - poplatky môžete uhradiť 28.-29.12.2015

26.12.2015  Vianočný koncert Beckovského speváckeho zboru bude o 14. hod v ev. kostole

18.11.2015 Informácie pre voličov - voľby do NR SR sa konajú 5.3.2016

16.12.2015 VZN č. 2/2015 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov - zverejnenie

16.12.2015 VZN č. 1/2015 o poskytovaní sociálnej pomoci - zverejnenie

16.12.2015 Doplnok č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO - od 1.1.2016

15.12.2015  Pozvánka na OZ v klube pri parku o 18. hod

10.12.2015 Voľby do NR SR v roku 2016 - informácie pre politické strany a koalície 

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM