16.12.2015 Doplnok č. 3 k VZN č. 3/2012 o miestnom poplatku za KO a DSO - od 1.1.2016

15.12.2015  Pozvánka na OZ v klube pri parku o 18. hod

10.12.2015 Voľby do NR SR v roku 2016 - informácie pre politické strany a koalície 

02.12.2015  Oznámenie o výrube drevín

01.12.2015 Návrh VZN o podmienkach umiestňovania volebných plagátov...

27.11.2015 Pozvánka na zasadnutie OZ v klube pri parku o 18. hod

20.11.2015 Návrh VZN o poskytovaní soc. pomoci formou jednorazovej dávky - zverejnenie 

28.11.2015 Zdobenie adventného venca na Trojičnom námestí

12.11.2015 V celej obci bude od 11. do 13. h prerušenie distribúcie elektriny

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM