07.03.2016 Výsledky volieb do NR SR z 5.3.2016 v Beckove - zápisnica

01.05.2016  Turistický výlet na Skalice - o 14. hod v klube pri parku

01.03.2016  Kolaudačné konanie - ukončenie stavby Farma Beckov OcÚ Beckov o 9. hod

18.04.2016 Verejná vyhláška - Zelená Voda ÚPN-Z

04.05.2016 Oznámenie rozhodnutia - SD Zmeny a doplnky č. 4 ÚPN OB sa nebude posudzovať

08.04.2016  Pietny akt kladenia venca k oslobodeniu obce

01.04.2016  OZ uz.č. 146/2016 schválilo 11.3.2016 nový sadzobník služieb

11.03.2016 Pozvánka na zasadnutie OZ v KpP o 17,30 hod

26.05.2016 Návrh VZN č. 2/2016 o odpadoch

06.02.2016 Pozvánka na fašiangový turnaj

Európska únia  Regionálny informačný program

© 03/2010 Obec Beckov, stránka je prevádzkovaná firmou GRANDCOM